ఆరోగ్యం/లైఫ్ స్టైల్

నిజ నిర్ధారణ: సోడా శిశువులకు మంచిది అనే పాత ప్రకటన నిజమైనది కాదు
నిజ నిర్ధారణ: సోడా శిశువులకు మంచిది అనే పాత ప్రకటన నిజమైనది కాదు

ఒక తల్లీ పాప ఒకరినొకరు చూసుకుని నవ్వుతున్నట్లు ఉన్న పాత ప్రకటన ఒకటి...

అక్కడ మొదలైన వెస్ట్ నైల్ వైరస్ టెన్షన్
అక్కడ మొదలైన 'వెస్ట్ నైల్ వైరస్' టెన్షన్

వెస్ట్ నైల్ వైరస్ మానవులకు సంక్రమించిన కేసులను ధృవీకరించారు

ఒకే వ్యక్తికి కోవిడ్-19, మంకీ పాక్స్, హెచ్.ఐ.వీ. పాజిటివ్ కూడా..!
ఒకే వ్యక్తికి కోవిడ్-19, మంకీ పాక్స్, హెచ్.ఐ.వీ. పాజిటివ్ కూడా..!

ఇటలీలో 36 ఏళ్ల వ్యక్తికి కోవిడ్-19, మంకీ పాక్స్, హెచ్.ఐ.వీ.. మూడూ...

ముక్కులో ఏకంగా ఈగల 150 లార్వాలు.. మెదడు దాకా..!
ముక్కులో ఏకంగా ఈగల 150 లార్వాలు.. మెదడు దాకా..!

రోగి ముక్కులో ఏకంగా ఈగల 150 లార్వాలు

అధిక బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా ? ఇలా ట్రై చేయండి
అధిక బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా ? ఇలా ట్రై చేయండి

అధిక బరువును తగ్గించుకునేందుకు ప్రయత్నించే వారిలో చాలా అనుమానాలుంటాయి....